logo sri 200

27 85 40 98

Statisk dokumentation


Statisk dokumentation – hvad er det?

Den statiske dokumentation består af følgende dokumenter, som ifølge BR18 skal udarbejdes i alle byggesager (i Konstruktionsklasse 1 dog kun A1, A2, B1), hvori der indgår bærende konstruktioner:

- A1 Konstruktionsgrundlag - som beskriver sikkerhedsniveau, bygningens statiske system, materialer, laster og lastkombinationer. Dokumentet danner grundlag for de statiske beregninger samt leverandørberegningerne.

- A2 Statiske beregninger - beregninger, som dokumenterer bygningens styrke og stabilitet.

- A3 Konstruktionstegninger og modeller

- A4 Konstruktionsændringer

- B1 Statisk projektredegørelse - indeholder dokumentation for den gennemførte kontrol af projekteringen

- B2 Statisk kontrolplan - angiver omfang og krav til kontrollen af projekteringen og udførelsen

- B3 Statisk kontrolrapport - dokumenterer kontrollen af projekering og udførelse

Er det nu også nødvendigt?

For fritliggende én-familiehuse og andre mindre og ukomplicerede bygninger er det i dag tilstrækkeligt at indsende materiale, som viser bygningens placering på grunden mm., for at få en byggetilladelse – altså umiddelbart ingen krav om teknisk dokumentation - men inden bygningen må tages i brug, skal der indhentes en ibrugtagningstilladelse hos bygningsmyndighederne. I den forbindelse skal ansøgeren indsende "Erklæring for teknisk dokumentation", hvor ansøger med sin underskrift erklærer at byggeriet er opført efter Bygningsreglementets bestemmelser. Altså skal beregningerne foreligge inden bygningen må tages i brug.

SRI anbefaler, at der altid udarbejdes statiske dokumentation inden byggeriet opføres, undtagen hvis der er tale om udhuse, garager, carport og overdækninger.

Hvad koster det?

Prisen for den statiske dokumentation varierer meget, da det afhænger af bygningens kompleksitet, materialer og grundlagsmaterialets detaljeringsgrad. Prisen for statiske dokumentation begynder ved 10.000kr eks. moms for et simpelt rektangulær én-planhus. SRI fremsender gerne tilbud på den statiske dokumentation, men tilbyder også beregninger udarbejdet efter medgået tid til en fast timesats med et aftalt max. beløb.

Ydelser

Ydelser

SRI har speciale er bærende konstruktioner, men vi kan meget mere end det.
Referencer

Referencer

Interesse i at se hvilke opgaver vi tidligere har løst?
Kontakt SRI i dag

Kontakt SRI i dag

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.